Pervious concrete installation, Anacortes ferry terminal